ΑΡ. ΑΠΟΦ. 31/2024 «Έγκριση της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών στην δικηγορική εταιρεία «ΒΕΛΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εκπροσωπείται από τον διαχειριστή – εταίρο Χρυσόστομο Βελάκη. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς τον Δικηγόρο Χρυσόστομο Βελάκη του Νικολάου (ΑΜ ΔΣ Καβάλας 187) διαχειριστή – εταίρο της δικηγορικής εταιρείας «ΒΕΛΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και στον Νικόλαο Βελάκη (ΑΜ ΔΣ Καβάλας 670) διαχειριστή – εταίρο της δικηγορικής εταιρείας «ΒΕΛΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ενεργώντας ο καθένας εξ αυτών αυτοτελώς και χωριστά, χωρίς την σύμπραξη του ετέρου, είτε άλλου συνεργάτη της Δικηγορικής Εταιρείας για την παράσταση και εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ενώπιον του ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Τακτική Διαδικασία) την 11/03/2024, που αφορά την κατάθεση προτάσεων για την συζήτηση του (αριθμ. πρωτ. 3732/15-12-2023 μας) Αιτήματος-Κλήσης (κατόπιν παραπεμπτικής απόφασης) με αριθμ. κατ. Τ.Π. 28/23, που άσκησε η Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ, ή σε οποιεσδήποτε μετά από αναβολή, διακοπή ή ματαίωση ημερομηνίας και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης».
Πηγή: Διαύγεια-ΑναθέσειςΗμερομηνία 05/03/2024