ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ – ΛΕΥΚΟΣ Ο.Ε.
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 05/12/2022