Ε.Δ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ -ΛΕΥΚΟΣ Ο.Ε.
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 18/02/2020