Ε.Δ. ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ Γ.
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 19/02/2020