61.01.00.0003- ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ.
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 28/01/2020