Πρόσκληση για διαπραγμάτευση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – μελετητή στο έργο “Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από μεριστή Ζαρκαδιάς έως δεξαμενή Πουτολιβάδου” της Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου.

Δείτε αναλυτικά εδώ:

Πρόσκληση