ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

  • Το γεωθερμικό πεδίο Ερατεινού καλύπτει μέγιστη δυνητική έκταση 93 km2, εκ των οποίων τα 14 km2 έχουν επιβεβαιωθεί ως κατάλληλα προς αξιοποίηση.
  • Το έργο συνιστά πιλοτική εφαρμογή  που εξασφαλίζει θερμότητα για γεωργικούς σκοπούς από ΑΠΕ της τάξης των 7,85 MW .
  • Στοχεύει στην αξιοποίηση περίπου του 10% του δυναμικού του γεωθερμικού πεδίου.

Αντικείμενο της πράξης ήταν ο σχεδιασμός ενός συστήματος μεταφοράς θερμικής ενέργειας για αγροτική χρήση (πρωίμανση αγροτικών προϊόντων  εκμετάλλευσης θερμοκηπίου), από:

  • δύο νέες παραγωγικές γεωτρήσεις με τους θερμικούς σταθμούς- δίκτυα διανομής
  • μια νέα γεώτρηση επανεισαγωγής για την επιστροφή του γεωθερμικού ρευστού στον ταμιευτήρα.

Έχουν κατασκευαστεί δύο γεωτρήσεις παραγωγής, και μια γεώτρηση  εισπίεσης στα 750 μέτρα βάθος από ειδικά ανοξείδωτα μέταλλα για την μέγιστη προστασία από την χημική σύσταση του ρευστού.

Το αντλούμενο γεωθερμικό ρευστό μεταφέρεται μέσω εναλλακτήρων θερμότητας από το πρωτεύον κύκλωμα στο δευτερεύον κύκλωμα του συστήματος, ήτοι σε δίκτυο διανομής τηλεθέρμανσης με δύο αγωγούς ήδη μονωμένους και  εγκατεστημένους απευθείας στο έδαφος μέσα στην τάφρο, με ζεστό νερό ως φορέα της θερμότητας για την τροφοδότηση των γεωργικών καλλιεργειών.


ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΔΩ