Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου 3 με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ, ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ”

 

Δειτε αναλυτικά την δημοσιοποίηση εδώ