Αναλύσεις νερού για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021

Αναλυτικά :

Μ.Ε.Λ. του ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Έκθεση

090921-015. ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
090921-016.ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΔΟΥ

 

ΠΗΓΕΣ

Έκθεση

090921-013. ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
090921-014. ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΣΤΡΑΤΩΝΑ
090921-006. ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ μικροβιολογική
090921-007. ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΣΤΡΑΤΩΝΑ μικροβιολογική

 

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Έκθεση

090921-012.ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
090921-011.ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. Ν.ΞΕΡΙΑ
090921-010.ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ
090921-009.ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ
090921-008.ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
090921-005.ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ μικροβιολογική
090921-004.ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. Ν.ΞΕΡΙΑ μικροβιολογική
090921-003.ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ μικροβιολογική
090921-002.ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ μικροβιολογική
090921-001.ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ μικροβιολογική

090921.ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΧΛΩΡΙΟ