Αναλύσεις νερού για τον μήνα Νοέμβριο 2021

Αναλυτικά :

Μικροβιολογικές Αναλύσεις

Έκθεση

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΔΥΣΒΑΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

 

ΠΗΓΕΣ

Έκθεση

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΣΤΡΑΤΩΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΣΤΡΑΤΩΝΑ μικροβιολογική

 

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Έκθεση

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ (ΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΔΥΣΒΑΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ (ΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ) μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΔΥΣΒΑΤΟΥ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ μικροβιολογική

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΧΛΩΡΙΟ