Αναλύσεις νερού για τον μήνα Ιούλιο2022

Αναλυτικά :

Μ.Ε.Λ. του ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Έκθεση

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΔΟΥ

 

ΠΗΓΕΣ

Έκθεση

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΣΤΡΑΤΩΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΣΤΡΑΤΩΝΑ μικροβιολογική

 

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Έκθεση

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΔΥΣΒΑΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΛΕΚΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΔΥΣΒΑΤΟΥ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΛΕΚΑΝΗΣ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ μικροβιολογική

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΧΛΩΡΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΧΛΩΡΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΧΛΩΡΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΧΛΩΡΙΟ