ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης προσωπικού Υ.Ε. Εργατών/τριών γενικών καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ.

 

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ