Αναλύσεις νερού για τον μήνα Ιανουάριο 2023

Αναλυτικά :

Μ.Ε.Λ. του ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Έκθεση

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΔΟΥ

 

ΠΗΓΕΣ

Έκθεση

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΣΤΡΑΤΩΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΣΤΡΑΤΩΝΑ μικροβιολογική

 

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Έκθεση

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. Ν.ΞΕΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. Ν.ΞΕΡΙΑ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ μικροβιολογική

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ μικροβιολογική

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΧΛΩΡΙΟ

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ μικροβιολογική