Αναλύσεις νερού για τον μήνα Μάρτιο 2023

Αναλυτικά :

Μ.Ε.Λ. του ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Έκθεση

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΔΟΥ

 

ΠΗΓΕΣ

Έκθεση

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΣΤΡΑΤΩΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΣΤΡΑΤΩΝΑ μικροβιολογική

 

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Έκθεση

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΔΥΣΒΑΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΠΗΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΔΥΣΒΑΤΟΥ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΠΗΓΩΝ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ μικροβιολογική

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΧΛΩΡΙΟ

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ μικροβιολογική