Αναλύσεις νερού για τον μήνα Απρίλιο 2023

Αναλυτικά :

Μ.Ε.Λ. του ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Έκθεση

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΔΟΥ

 

ΠΗΓΕΣ

Έκθεση

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΣΤΡΑΤΩΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΣΤΡΑΤΩΝΑ μικροβιολογική

 

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Έκθεση

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΧΑΙΔΕΥΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΛΕΚΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΧΑΙΔΕΥΤΟΥ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΛΕΚΑΝΗΣ μικροβιολογική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ μικροβιολογική

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΧΛΩΡΙΟ