Ανακοίνωση ανάλυσης νερού για τον μήνα Σεπτέμβριο 2023

 

Αναλυτικά :

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Έκθεση

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΑΒΡΑΜΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΕΚΛΕΚΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ