ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2024, που εδρεύει στην Χρυσούπολη.

Κατεβάστε την Ανακοίνωση εδώ