ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Στον Δήμο  Νέστου συγκεκριμένα στην πόλη της Χρυσούπολης, έχει κατασκευαστεί δικτύο αποχέτευσης συνολικού μήκους περίπου 58 χιλιομέτρων συνολικού προϋπολογισμού 7.500.000 Ευρώ,

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Νέστου ξεκίνησε να λειτουργεί το 2009 (προϋπολογισμός έργου: 4.300.000 €). Πρόκειται ουσιαστικά για την επέκταση ενός αρχικού συστήματος επεξεργασίας λυμάτων με χρήση βιοφίλτρου και την αναβάθμισή του σε συμβατικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό (C.A.S.).

Από το 2014 και με χρονική πρόβλεψη να ολοκληρωθεί το 2018, η Ε.Ε.Λ. Δήμου Νέστου, υφίσταται νέα επέκταση. Με ένταξη του νέου έργου στο ΕΣΠΑ 2007-13 (21/05/13, ανάδοχος: κοινοπραξία Βαφειάδης ΑΤΕ – Σφελινός ΑΤΕΕ, προϋπολογισμός έργου: 5.406.439,45 €), στόχος του ήταν η αύξηση της δυναμικότητας στους 20.827 ισοδύναμους κατοίκους (Α’Φάση), ώστε σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των νέων αποχετευτικών δικτύων των οικισμών Χρυσοχωρίου, Γραβούνας, Ερατεινού, Χαϊδευτού και Κεραμωτής, να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και να ελαχιστοποιηθούν οι ρυπαντικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί και η πρωτοποριακή νέα μορφή της μονάδας, μια και από το συμβατικό τρόπο επεξεργασίας, εισέρχεται πια στη τεχνολογία ενεργού ιλύος παρατεταμένου αερισμού με μικροφίλτρανση (Mebrane BioReactor process). Η εν λόγω επεξεργασία εξασφαλίζει τις υψηλότερες προδιαγραφές στην εκροή, γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για τη τουριστική αξία του Δήμου Νέστου και τη προστασία ενός από τα πιο πλουσιοπάροχα οικοσυστήματα της χώρας μας.


ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΔΩ
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΥΣΗΣ ΕΔΩ