ΥΔΡΕΥΣΗ

Στον τομέα της ύδρευσης, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης και το ενδιαφέρον της επιχείρησης εστιάζεται στον εκσυγχρονισμό των δεξαμενών και αντλιοστασίων καθώς και στην κατασκευή και επέκταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης.

Μια σειρά δρόμων της πόλης μας και των οικισμών του Δήμου απέκτησαν νέο δίκτυο ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου.
Εγκαταστάθηκαν συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης επάρκειας νερού και ασφάλειας χώρων με GSM, μία προσπάθεια που συνεχίζεται για όλες τις εγκαταστάσεις μας, με την ταυτόχρονη ανάπτυξη από την επιχείρηση δικτύου Wi-Fi και τη δυνατότητα ONLINE παρακολούθησης των μηχανημάτων ακόμα και από το INTERNET. Ξεκίνησε ταυτόχρονα η περίφραξη και ασφάλιση όλων των ευαίσθητων τμημάτων της επιχείρησης.
Ο χρόνος αποκατάστασης βλαβών του εξωτερικού δικτύου, που υπερβαίνει τα 150 χιλιόμετρα, κυμαίνεται κατά μέσο όρο στις 2 – 3ώρες, ενώ σε πολλά σημεία του εξωτερικού δικτύου πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις που επιτρέπουν πια την αποκατάσταση βλαβών χωρίς τη διακοπή υδροδότησης.
Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για τη δημιουργία νέου κεντρικού αγωγού από τη Ζαρκαδιά έως Ποντολίβαδο καθώς και νέου κεντρικού βοηθητικού αγωγού από τον Παράδεισο προς τη Χρυσούπολη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ύδρευση του Δήμου Χρυσούπολης σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Συνολικά τα έργα ύδρευσης που μελετώνται, για να εκτελεστούν στην επόμενη πενταετία, εκτιμάται ότι θα αγγίξουν το ποσό των 15.000.000 Ευρώ
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΔΩ