Α.Υ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 61.00.00.0000
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 25/02/2020