Α.Υ 62,07,00,0010
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 09/12/2019