ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ – ΛΕΥΚΟΣ Ο.Ε.
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 22/06/2023