ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΛΕΥΚΟΣ Ο.Ε.
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 24/07/2023