ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΑΞΙΩΤΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 24/06/2019