ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΞΙΩΤΗ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 21/12/2022