ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΞΙΩΤΗ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 03/04/2023