ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΞΙΩΤΗ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 02/11/2023