ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΞΙΩΤΗ ΠΛΥΤΑΡΧΟΥ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 13/12/2023