ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΕΖΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 24/06/2020