ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΕΛΑΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 30/11/2023