ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΕΛΑΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 12/12/2023