ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΑΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 11/11/2022