ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Δ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ – Ε. ΛΕΥΚΟΣ Ο.Ε.
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 02/11/2023