ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Δ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ – Ε. ΛΕΥΚΟΣ Ο.Ε.
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 20/03/2023