ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΠΑΡΟΧΗ ΠΡ. ΗΛΙΑ)
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 18/07/2023