ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 16/02/2021