ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΒΑΛΑ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 15/06/2023