ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 24/06/2020