ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΥΖΑΚΗ ΠΕΡΙΚΛΗ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 16/05/2023