ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΥΖΑΚΗ ΠΕΡΙΚΛΗ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 18/09/2023