ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΕΧΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 31/08/2023