ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΕΧΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 27/11/2023