ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΠΕΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 16/05/2023