ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΝΑΜΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 18/12/2023