ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΝΑΜΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 29/03/2023