ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΝΤΑΛΑΚΟΥ – ΜΑΙΜΑΡΕΛΗΣ Ο.Ε.
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 23/08/2023