ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΑΞΙΩΤΗ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 07/11/2022