ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥΡΓΟΥΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 01/03/2024