ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥΡΓΟΥΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 19/09/2023