ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΡΑΚΑΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 12/12/2023